ซันซิล https://theerayut.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=20-11-2007&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=20-11-2007&group=3&gblog=12 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากระบายความทุกข์ให้คนที่เรารักรู้...........]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=20-11-2007&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=20-11-2007&group=3&gblog=12 Tue, 20 Nov 2007 11:46:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=17-11-2007&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=17-11-2007&group=3&gblog=11 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ผ่านมา............]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=17-11-2007&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=17-11-2007&group=3&gblog=11 Sat, 17 Nov 2007 20:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=5 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=5 Wed, 15 Aug 2007 11:27:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=4 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[คติประจำใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=4 Wed, 15 Aug 2007 11:31:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=3 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคาดหวังของพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีต่อเรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=3 Wed, 15 Aug 2007 11:22:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=2 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[อนาคตในวันข้างหน้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=15-08-2007&group=5&gblog=2 Wed, 15 Aug 2007 11:23:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=13-08-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=13-08-2007&group=5&gblog=1 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[เล็กๆน้อยๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=13-08-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=13-08-2007&group=5&gblog=1 Mon, 13 Aug 2007 18:37:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=22-09-2007&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=22-09-2007&group=4&gblog=3 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณเคยรู้สึกเหมือนโดนหักหลังไหม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=22-09-2007&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=22-09-2007&group=4&gblog=3 Sat, 22 Sep 2007 20:51:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=14-09-2007&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=14-09-2007&group=4&gblog=2 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=14-09-2007&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=14-09-2007&group=4&gblog=2 Fri, 14 Sep 2007 20:28:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=12-08-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=12-08-2007&group=4&gblog=1 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแม่นะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=12-08-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=12-08-2007&group=4&gblog=1 Sun, 12 Aug 2007 19:54:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=28-08-2007&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=28-08-2007&group=3&gblog=9 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=28-08-2007&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=28-08-2007&group=3&gblog=9 Tue, 28 Aug 2007 9:44:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=06-08-2007&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=06-08-2007&group=3&gblog=8 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติ.....คนเหงา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=06-08-2007&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=06-08-2007&group=3&gblog=8 Mon, 06 Aug 2007 8:28:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=25-07-2007&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=25-07-2007&group=3&gblog=7 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[อกหัก....รักให้เป็น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=25-07-2007&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=25-07-2007&group=3&gblog=7 Wed, 25 Jul 2007 12:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=25-07-2007&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=25-07-2007&group=3&gblog=6 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือรักษาใจเวลาอกหัก ฉบับรวบรัด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=25-07-2007&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=25-07-2007&group=3&gblog=6 Wed, 25 Jul 2007 12:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=25-07-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=25-07-2007&group=3&gblog=5 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[สำหรับคนที่โดนทิ้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=25-07-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=25-07-2007&group=3&gblog=5 Wed, 25 Jul 2007 12:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=19-07-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=19-07-2007&group=3&gblog=4 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[ไว้อ่านเล่นแก้เหงา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=19-07-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=19-07-2007&group=3&gblog=4 Thu, 19 Jul 2007 11:38:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=18-07-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=18-07-2007&group=3&gblog=3 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึกที่ผ่านมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=18-07-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=18-07-2007&group=3&gblog=3 Wed, 18 Jul 2007 11:53:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=01-10-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=01-10-2007&group=1&gblog=9 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA["Final - ISPR นางสาวเจษฎาภรณ์ เพชรด้วง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=01-10-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=01-10-2007&group=1&gblog=9 Mon, 01 Oct 2007 10:19:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=16-07-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=16-07-2007&group=1&gblog=8 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อสิ่งพิมพ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=16-07-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=16-07-2007&group=1&gblog=8 Mon, 16 Jul 2007 20:32:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=09-07-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=09-07-2007&group=1&gblog=4 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวโน้มของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์กับระบบสารสนเทศเพื่อ PR.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=09-07-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=09-07-2007&group=1&gblog=4 Mon, 09 Jul 2007 9:26:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=09-07-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=09-07-2007&group=1&gblog=3 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=09-07-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=09-07-2007&group=1&gblog=3 Mon, 09 Jul 2007 9:36:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=09-07-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=09-07-2007&group=1&gblog=1 https://theerayut.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบสารสนเทศเพื่องานประสัมพันธ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=09-07-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theerayut&month=09-07-2007&group=1&gblog=1 Mon, 09 Jul 2007 9:34:32 +0700